Skip to main content

Fulya Nanba

fulya istanbul’da doğdu, büyüdü sonra biraz daha büyümek için başka diyarları gezdi, başka başka topraklarda yaşadı, yaşıyor.
kendini anlamayı, insana bakmayı dert edindi.
kendine iyi geleni bulduğunda paylaşmayı sevdi.
çocukluğunda büyüyünce ne olacağını soranlara “talebe” dedi, babaannesinden öğrenmişti bu sözü.
ömür boyu sevdiği bir yolun çırağı kalmayı diledi. çıraklık çerağdandır sözüyle yandı, yanmaya devam ediyor.
bu haliyle mutlu mesut yaşıyor.
aile dizimi ve organic intelligence seansları veriyor, bireysel danışmanlıklar ve grup çalışmaları yapıyor.

8 haftalık “dönüşüm yolculuğu”  ve 4 haftalık “organic intelligence – doğal zeka ile yenilenme ve hayatın tadı” yolculuklarını sunuyor.
sinir bilim, travma çözümleme ve budizm üzerine okuyor, yaşıyor, deneyimliyor, paylaşıyor.

kendinden 3. şahıs olarak bahsederken de bir gülme geliyor.

sevgiyle buluşmak üzere,
fulya

Yolculuklar

Özel: Organic Intelligence – Doğal Zeka ile Yenilenme ve Hayatın Tadı

Özel: Organic Intelligence – Doğal Zeka ile Yenilenme ve Hayatın Tadı

Evrimsel süreci bilir misiniz? Hepimiz az çok biliriz değil mi? Kimilerine göre 900, kimilerine göre 635 milyon yıl önce yaşam tek hücrelilikten çok hücreliliğe doğru evrilmiş. Belki aradaki 265 milyon yıllık fark bu dönüşümün gerçekleştiği süreçtir. Bu yüzlerce milyon yıl önceki canlı atalarımız bir tehlikeyle karşılaştıklarında donup kalırlarmış. Donma, bir çeşit kendini koruma, hayatta kalma yöntemi imiş. Hala hepimiz bazı durumlarda kullanıyoruz bu ata mirasımızı. Tehlike anında donarak hayatta kalmayı başaran ilkel atalarımız zamanla çok hü…